The Vintage Collection: Jabba’s Sail Barge

Op de New York Toy Fair is iets unieks aangekondigd: via een soort crowdfundingsactie is Hasbro van plan een gigantische speelgoedversie van The Khetanna, oftewel Jabba’s Sail Barge uit te brengen!

Via de speciale site HasLab kun je dit project steunen (kosten $ 499,99) en wanneer het aantal van 5000 ‘backers’ (personen die deelnemen) behaald is zal het daadwerkelijk in productie worden genomen. Vooralsnog zal de Sail Barge (waarbij Jabba inbegrepen is) niet buiten de V.S. verzonden worden, maar van personen op de Toy Fair hebben we vernomen dat besproken wordt zodat ook fans uit andere landen aan deze crowdfunding kunnen deelnemen.

 

Star Wars Awakens
Een gezellige, sfeervolle community en een veilige omgeving waarin liefhebbers van popcultuur een hechte groep vormen.
Klik in dit vakje om meteen deel te nemen!