Gastartikel: de historische achtergrond van Star Wars

Een lange tijd geleden, in een sterrenstelsel hier niet ver vandaan

Dat er genoeg parallellen te trekken zijn tussen het Star Wars-universum en onze eigen wereld is geen geheim. George Lucas en zijn collega-schrijvers hebben zich bij het uitwerken van a galaxy far, far away volop laten inspireren door gebeurtenissen en culturen uit onze eigen geschiedenis. Bedoeld of onbedoeld is het voor iemand die van geschiedenis houdt niet moeilijk om enkele van deze parallellen te vinden. In hoeverre lijkt onze geschiedenis op die van Star Wars?

Nobel maar dodelijk

Een groep eervolle krijgers, die zich met gevaar voor eigen leven inzet om de rust en vrede te bewaken. Levend volgens strenge normen en waarden, en hun erecode. Komen deze nobele krijgers in de problemen, dan proberen ze dit eerst op een diplomatieke manier op te lossen. Lukt dit niet, dan vallen zij terug op hun jarenlange training en lossen zij problemen op met hun zwaard. Deze beschrijving gaat natuurlijk over de Jedi! Of toch over de Japanse samoerai?

Het valt niet te ontkennen dat deze twee groeperingen erg veel weghebben van elkaar. De ‘Jedi Code’ komt op veel vlakken overeen met de ‘Bushido’, de erecode van de samoerai. Niet alleen de Jedi hebben veel weg van deze beroemde Japanse krijgers. George Lucas heeft zijn bewondering voor de samoeraicultuur meermaals uitgesproken en heeft Star Wars-conceptkunstenaar Ralph McQuarrie ooit de instructie gegeven om bij het ontwerpen van het pak van Darth Vader elementen van een samoeraiharnas te gebruiken als bron van inspiratie. De beruchte en iconische helm van Vader zou nooit hetzelfde geweest zijn zonder de kenmerkende helmen en maskers van de samoerai.

Loopgraven op Hoth

Kilometers lange tunnels, greppels en gangen. Zenuwachtige soldaten die wachten op de aanval van hun tegenstanders. Wat er ook gebeurt, je doet er alles aan om iedere kostbare meter grondgebied te beschermen met je leven. Deze beschrijving past zowel bij de slag om ijsplaneet Hoth als bij de jarenlange loopgravenoorlog die wij kennen als de Eerste Wereldoorlog. Het inzetten van de reusachtige AT-AT’s op Hoth heeft veel weg van het inzetten van de eerste tanks tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het introduceren van nieuwe technologie en steeds geavanceerder wapentuig is kenmerkend voor Star Wars, maar is jammer genoeg ook één van de meest invloedrijke ontwikkelingen van de oorlog die uitgevochten werd van 1914 tot 1918. Verwoesting op een ongekende schaal is een pijnlijke maar daardoor niet minder accurate parallel tussen Star Wars en onze eigen geschiedenis.

Hoe groter het rijk, hoe harder de val

Een rijk dat in verval raakt door corruptie, overexpansie, economische problemen en interne opstanden herkennen zowel sciencefictionfans als historici natuurlijk gelijk. Of ze het er over eens zullen worden om welk rijk het gaat is een andere vraag. “The Galactic Empire” uit Star Wars is misschien wel het meest beruchte rijk uit de filmgeschiedenis. Het Romeinse Rijk is in de ogen van veel mensen het meest glorieuze maar tragische rijk uit onze geschiedenis. Beide rijken hebben bewezen dat hebzucht en arrogantie kunnen lijden tot grote interne problemen en een pijnlijke val. Dat het Romeinse Rijk een grote inspiratiebron is geweest voor het machtige Rijk van Emperor Palpatine is duidelijk, maar dat ook de val van beide rijken goed met elkaar te vergelijken zijn is een minder voor de hand liggende gedachte.

Dit zijn lang niet de enige dingen die overeenkomen tussen ons eigen verleden en het Star Wars-universum. Of George Lucas voor het schrijven van de Star Wars-films de geschiedenisboeken in is gedoken zullen we nooit weten. Maar dat de echte wereld en die van Anakin, Luke en Rey meer op elkaar lijken dan veel mensen denken staat in ieder geval vast. Zo komt een galaxy far, far away toch opeens een stuk dichterbij!

Dit gastartikel is geschreven door Cian Verhaar.

Star Wars Awakens
Een gezellige, sfeervolle community en een veilige omgeving waarin liefhebbers van popcultuur een hechte groep vormen.
Klik in dit vakje om meteen deel te nemen!